OBIEKTY PRZEMYSŁOWE I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

W tym sektorze budownictwa DREW-INWEST proponuje kompleksową obsługę inwestycji w zakresie wznoszenia obiektów w systemach segmentowych. Zapewniamy także dostarczenie oraz montaż poszczególnych elementów budynku takich jak: ścian, stropów czy dachów. Realizacja inwestycji może również obejmować wszelkie prace wykończeniowe wraz z dostarczeniem urządzeń czy mebli. Mamy doświadczenie w realizacjach do stanu użytkowania między innymi takich obiektów jak: kompleksy obsługi medycznej, kampusy, obiekty handlowe, usługowe, deweloperskie, …

W przypadku realizacji poszczególnych etapów budynku, aby dostosować się do pozostałych jego części zapewniamy każdorazowo opracowanie dokumentacji konstrukcyjno-wykonawczej, stanowiącej część składową generalnej dokumentacji inwestycji lub w przypadku zmiany konstrukcji bądź architektury – stanowiącej jej część zamienną.

W przypadku realizacji kompletnych obiektów nasi projektanci dobiorą stosownie do potrzeb inwestycji projekt architektoniczno-budowlany budynku lub zaprojektują go od podstaw według wytycznych zamawiającego. Na tym etapie pomogą oni dobrać z pośród szerokiej gamy dostępnych produktów i technologii rozwiązania najkorzystniejsze.

System prefabrykacji segmentowej DREW-INWEST to najszybsza a zarazem najdokładniejsza forma nowoczesnego budownictwa niskoenergetycznego z uwagi na jakość, jakiej nie da się uzyskać innymi, alternatywnymi metodami. Uzyskuje się ją dzięki produkcji elementów przechodzących przez żmudny proces kontroli w zakładach produkcyjnych grupy w Milówce lub Bielsku-Białej oraz dzięki wyspecjalizowanym ekipom transportowym i montażowym dając jednocześnie zamawiającemu gwarancję umownego terminu realizacji.

Poza szybkością realizacji i faktem, że montaż prefabrykatów trwa tylko kilka dni i może być realizowany praktycznie o każdej porze roku technologia DREW-INWEST pozwala przebudowywać, dobudowywać, a nawet rozbierać i przenosić obiekt z możliwością odzyskania, co najmniej 70% materiałów konstrukcyjnych.

Wszystkie realizowane obecnie przez grupę obiekty użyteczności publicznej uzyskują standard niskoenergetyczny, w którym zapotrzebowanie na ciepło kształtuje się na poziomie od 30 do 60 kWh/(m²•rok). Okazuje się, że budynki te bez instalacji wbrew utartej opinii nie są droższe od rozwiązań tradycyjnych o więcej niż 5%. Dla porównania można wspomnieć, że obecnie realizowane obiekty w technologii tradycyjnej wymagają zapotrzebowania na ciepło w granicach 120-180kWh/(m²•rok). W przypadku budynków z lat 70-80tych zapotrzebowania na ciepło wynosi nawet 360kWh/(m²•rok)!, co oczywiście bezpośrednio przekłada się na koszt utrzymania budynku. Realizowane obecnie budynki w technologii tradycyjnej zgodnie z Polskimi Normami charakteryzują się współczynnikiem U przegród budowlanych na poziomie 0,30–0,55[W/m2K], co oznacza, że przeciętna ściana czy dach systemu DREW-INWEST o współczynniku U=0,10-0,12 jest trzy razy cieplejsza od obecnie realizowanych przegród.

Nasze budynki zapewniają użytkownikom przez cały rok odpowiedni mikroklimat, wynikający z odczuwanego komfortu cieplnego, odpowiedniej szczelności oraz optymalnego przewietrzania na skutek stałego doprowadzania świeżego powietrza poprzez systemy nawiewno-wywiewne.

Zastosowane przez nas rozwiązania dają zamawiającym gwarancję satysfakcji, nie tylko z szybkiego zwrotu inwestycji oraz zadowolenia z niskich rachunków w trakcie okresu eksploatacji obiektu (redukcja kosztów start energii do kilkudziesięciu %), ale także z trwałego, odpowiednio zaprojektowanego i z precyzją wykonanego obiektu.

 

drew-inwestorObiekty przemysłowe i użyteczności publicznej