Ściany szkieletowe w budownictwie drewnianym

TECHNOLOGIA CIĘŻKIEGO SZKIELETU DREWNIANEGO

Technologia segmentowa w DREW-INWEST to prefabrykacja w zakładzie produkcyjnym gotowych segmentów-paneli stropowych, ściennych i dachowych, dzięki czemu czas realizacji obiektu skrócony został do minimum (dla przeciętnego domu jednorodzinnego całkowity czas projektowania, produkcji i montażu to około 2,5 miesiąca). Poszczególne elementy składowe budynku produkowane są zgodnie z numerycznym projektem wykonawczym, wybranym wcześniej przez Inwestora. Z uwagi na różnorodność projektów i oczekiwań inwestorów każdy przypadek rozważany jest indywidualnie, jednak dla uogólnienia można by przyjąć, że prawie każdy budynek, zaprojektowany w dowolnej technologii wykonać można technologią segmentową. W takim przypadku nasi projektanci opracowują wspomniany wcześniej projekt wykonawczy w wersji zamiennej dla inwestora oraz w wersji wykonawczej dla zakładu produkcyjnego oraz montażystów. Coraz częstszą regułą staje się sporządzanie projektów indywidualnych, służących nie tylko prefabrykacji ale także uzyskaniu pozwolenia na budowę.

System prefabrykacji segmentowej DREW-INWEST to najszybsza a zarazem najdokładniejsza forma nowoczesnego budownictwa z uwagi na numeryczne sterowanie maszyn produkcyjnych bezpośrednio z programów projektantów, stałą kontrolę jakości produkcji oraz montaż trwający dosłownie kilka dni w terminie wskazanym przez inwestora.

Polskie budownictwo stoi u progu rewolucji technologicznej. Zgodnie z wytycznymi unijnej dyrektywy EPBD już od 2020 roku w naszym kraju, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, mają być wznoszone wyłącznie budynki o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię. Sprostanie wymaganiom europejskiego prawa wymagać będzie całkowitej zmiany dotychczasowych standardów budowania – począwszy od projektowania, poprzez dobór materiałów, aż po prace wykonawcze.
 

Grupa DREW-INWEST dawno już wprowadziła w swoje realizacje rozwiązania energooszczędne.
Ściany szkieletowe drewniane

 

W chwili obecnej w standardzie energooszczędnym realizujemy niemal każde obiekty, począwszy od budynków mieszkalnych i socjalnych po budynki użyteczności publicznej. Staramy się przekonywać inwestorów do naszych rozwiązań niskoenergetycznych (w których zapotrzebowanie na ciepło kształtuje się na poziomie od 30 do 60 kWh/(m²•rok)) oraz pasywnych (w których zapotrzebowanie na ciepło wynosi poniżej 15 kWh/(m²•rok)). Okazuje się również, że budynki niskoenergetyczne bez instalacji wbrew utartej opinii nie są droższe od rozwiązań tradycyjnych o więcej niż 5%. Dla porównania trzeba również wspomnieć, że obecnie realizowane obiekty w technologii tradycyjnej wymagają zapotrzebowania na ciepło w granicach 120-180kWh/(m²•rok). W przypadku budynków z lat 70-80tych zapotrzebowania na ciepło może wynieść nawet 360kWh/(m²•rok)!, co bezpośrednio przekłada się na koszt utrzymania budynku.
 

zastosowanie Ściany szkieletowe w budownictwie
Nasze budynki zapewniają mieszkańcom przez cały rok odpowiedni mikroklimat, wynikający z odczuwanego komfortu cieplnego, odpowiedniej szczelności oraz optymalnego przewietrzania na skutek stałego doprowadzania świeżego powietrza poprzez systemy nawiewno-wywiewne.

 

Na efekt, jakim jest zakwalifikowanie naszych obiektów do danej grupy energetycznej wpływają odpowiednio dobrane i przemyślane rozwiązania: począwszy od ukształtowania architektury domu, rozmieszczenia pomieszczeń, geometrii budynku, wielkości okien i innych elementów przeszklonych i zorientowania go wobec prawidłowych stron świata (korzystne usytuowanie projektowanych obiektów może doprowadzić do obniżenia zużycia energii: w typowych budynkach nawet o 7%, a w budynkach pasywnych nawet o 30%), poprzez zastosowanie instalacji wentylacji mechanicznej i rekuperacji o wysokiej sprawności oraz kotłów grzewczych kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania, systemu zarządzania budynkiem, który pozwala optymalnie sterować również produkcją energii, czyniąc budynek „inteligentnym”, po zapewnienie niewielkich dobowych wahań temperatury we wnętrzu poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań dla przegród budynku, zapewniających akumulację ciepła.

System oparto na panelach, których konstrukcję nośną stanowi dobierana każdorazowo przez konstruktora prefabrykowana rama, poszyta płytami konstrukcyjnymi tworząc bezpieczne i sztywne rozwiązanie sprawdzone od wielu lat na rynkach krajów wysoko rozwiniętych.

Przegrody budowlane DREW-INWEST zostały tak zaprojektowany, aby zniwelować wszelkie możliwe do wystąpienia mostki termiczne oraz zwiększyć maksymalnie szczelność całego obiektu, przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego przewietrzania jego konstrukcji. Zaprojektowano go z całkowicie ekologicznych materiałów, tworzących zdrowe i trwałe przegrody.
 

Zastosowane przez nas rozwiązania dają Państwu gwarancję satysfakcji, nie tylko z szybkiego zwrotu inwestycji oraz zadowolenia z niskich rachunków w trakcie okresu eksploatacji obiektu (redukcja kosztów start energii do kilkudziesięciu %), ale także z trwałego, odpowiednio zaprojektowanego i z precyzją wykonanego domu, tak ważnego przecież dla każdej rodziny.
Ściany szkieletowe to najlepszy budulec

 

Naszym atutem jest również szybka realizacja. Dla przykładu: konstrukcja domu o powierzchni użytkowej 140m2 zmontowana w ciągu 3 dni. Możliwość zamieszkania – po 3 miesiącach. Dzięki prefabrykacji eliminujemy tzw. procesy mokre wymagające fazy oddawania wilgoci, co przy tradycyjnej technologii trwa co najmniej rok. Montaż prefabrykatów trwa tylko kilka dni i może być realizowany praktycznie o każdej porze roku. Poza tym nasza technologia pozwala przebudowywać, dobudowywać, a nawet rozbierać i przenosić z możliwością odzyskania, co najmniej 70% materiałów konstrukcyjnych. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Projektujemy z pasją. Budujemy rzetelnie, sprawnie i estetycznie.

Na niskie koszty ogrzewania mają wpływ materiały, z których budynek został zbudowany. Ściany naszych domów, praktycznie w całości wykonane są z materiałów izolacyjnych. Mają niewielką bezwładność cieplną, co pozwala na utrzymanie komfortu cieplnego wewnątrz budynku, bez względu na temperaturę otoczenia. Przegrody budowlane w DREW-INWEST poza precyzyjnie dobranymi rozwiązaniami szczelności i trwałości zapewniają daleko wybiegające w przyszłość parametry izolacyjności. Współczynniki przenikania ciepła U jakie możemy uzyskać dla poszczególnych przegród budowlanych wynoszą dla przykładu U=0,10(W/m2K) dla ściany zewnętrznej oraz U=0,12(W/m2K) dla dachu. Wartość współczynnika U to wartość przenikania ciepła przez przegrodę, zatem im współczynnik wyższy tym więcej ciepła będzie uciekać z budynku. Przedstawiony powyżej parametr U jest wyliczony dla tzw „pełnej przegrody”. Wszelakie połączenia konstrukcji oraz okna, wyłazy i drzwi osłabiają jednak ten parametr zatem, aby osiągnąć możliwie najlepszy (czyli najniższy) współczynnik przenikania ciepła, uśredniony dla całego budynku, należy dobrać stolarkę o bardzo wysokim oporze cieplnym i zamontować ją szczelnie, przy użyciu odpowiedniego systemu uszczelnień. Odpowiedniego wykształtowania wymagają także wszelkie połączenia konstrukcji nie powodujące mostków termicznych. Dla zobrazowania można również nadmienić, że realizowane obecnie budynki w technologii tradycyjnej zgodnie z Polskimi Normami charakteryzują się współczynnikiem U na poziomie 0,3–0,55[W/m2K], co oznacza, że przeciętna ściana czy dach DREW-INWEST jest trzy razy cieplejsza od obecnie realizowanych przegród. Już na tak prostym przykładzie można wnioskować, że zastosowanie tylko tego rozwiązania przyniesie inwestorowi wielokrotnie mniejsze rachunki za zużycie energii służącej do ogrzania domu. Na charakterystykę energetyczną budynku ma również wpływ wilgoć wykroplona w przegrodzie. Dlatego w naszych budynkach w zależności od miejsca przeznaczenia stosujemy odpowiednie folie i membrany paroszczelne i paro przepuszczalne.

Zapraszamy ponadto do zapoznania się z wybranymi rozwiązaniami domów mieszkalnych, realizowanych w technologii segmentowej - WIĘCEJ -

Przykładowe rozwiązanie wybranych przegród budowlanych w DREW-INWEST:

Ściany szkieletowe dach_opis

Ściany szkieletowe strop opis

Ściany szkieletowe opis

drew-inwestorLINE ECONOMIC B+