bud-inz

WIĄZARY DACHOWE

Technologia wznoszenia obiektów inżynierskich z uwagi na wymaganą coraz większą dokładność oraz stale wzrastające tempo przebiegu inwestycji opiera się coraz częściej na wykorzystaniu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych szalunków projektowanych każdorazowo w fabryce pod konkretną realizację.

W związku z tym DREW-INWEST dla tego rodzaju budownictwa proponuje prefabrykowane konstrukcje drewniane szalunków nietypowych mostów, tuneli, przepustów oraz wszelkich konstrukcji wsporczych i oporowych.
szalunki_tuneli_nowe

Zaletą tego rozwiązania jest szybkie uzyskanie każdej oczekiwanej formy obiektu, z dokładnością, jaką można osiągnąć jedynie w zakładzie prefabrykacji, stosującym stałą kontrolę produkcji, wykorzystującym najlepsze światowe programy projektowe oraz maszyny sterowane numerycznie. Dzięki zastosowaniu czterostronnie struganej, impregnowanej oraz klasyfikowanej wytrzymałościowo tarcicy konstrukcyjnej, łączonej w węzłach płytkami wielokolcowymi Mitek Industries – projektanci nasi tworzą konstrukcje o rozpiętościach podpór pośrednich do 30-40m. Rozwiązania DREW-INWEST projektowane są pod konkretne obciążenia technologiczne montażu, betonowania oraz wszelkie obciążenia wyjątkowe. Także te wynikające z ewentualnych błędów wykonawczych.

Dedykowane konstrukcje drewniane szalunków z uwagi na dostępność surowca, prefabrykację przemysłową oraz szybki czas montażu gotowych form na placu budowy wydają się być w dzisiejszych czasach jedynym racjonalnym i ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem.

szalunki_tuneli_nowe
drew-inwestorWiązary dachowe