Referencje

  • „...Uważamy, że firma DREW-INWEST jest wiarygodnym Wykonawcą godnym polecenia wszystkim Inwestorom...”

    Chemobudowa-Kraków SA
  • „…Firma „DREW-INWEST Sp. z o.o.” Spółka komandytowa wykonała pełny zakres prac w terminie, z należytą starannością oraz właściwie pod względem technicznym... ”

    RISER Sp. z o.o.
  • „...Potwierdzamy należyte wykonanie robót budowlano-montażowych wykonanych przez firmę PBD „DREW_INWEST … Roboty wykonano zgodnie z dokumentacją i terminowo...”

    Arco System Sp. z o.o.
drew-inwestorreferencje-2