Montaż

Projektanci grupy DREW-INWEST z uwagi na stale wzrastające tempo prac budowlanych oraz możliwość uzyskania wielokrotnie wyższej jakości elementów wykonywanych w zakładzie produkcyjnym od realizowanych w warunkach budowy modelują elementy o jak największym stopniu prefabrykacji. Czas montażu takiego rozwiązania skrócony zostaje do minimum. Montaż kompletnego budynku mieszkalnego trwa zatem zaledwie kilka dni.

Oznaczone odpowiednio elementy prefabrykowane montowane są zgodnie z dokumentacją montażową, dostarczoną wcześniej również inwestorowi. Elementy te w zależności od gabarytów oraz wagi ustawiane są za pomocą dźwigu z odpowiednio przygotowanym wcześniej zawiesiem. W przypadku elementów dużych rozpiętości zachodzi często konieczność ich podziału do transportu. Połączenia montażowe zostają w takim przypadku tak wykształtowane, aby można je było łatwo i szybko zrealizować w warunkach budowy.

Pomimo, że sam montaż nie jest czynnością trudną to wymaga on jednak od ekip montażowych wiedzy technicznej, doświadczenia, przestrzegania rygoru wykonywanych prac oraz zastosowania się do wytycznych producenta i dokumentacji projektowej. W związku z tym montaż elementów prefabrykowanych DREW-INWEST przeprowadza każdorazowo za pomocą własnych, doświadczonych i wyspecjalizowanych ekip wykonawczych, czyniąc ten proces szybkim i sprawnym.

Dla inwestorów i firm budowlanych pragnących uzyskać wymagane kwalifikacje organizujemy szkolenia zarówno teoretyczne – z naszymi kierownikami budów jak i praktyczne – podczas własnych realizacji.

drew-inwestorMontaż