Proces projektowy

Forma, funkcja, układ, … – projektowanie architektury

Proces projektowy w pracowni DREW-INWEST rozpoczyna każdorazowo zapoznanie się z wymaganiami inwestora, uzgodnienie z nim lokalizacji, formy architektonicznej, układu funkcjonalnego obiektu, dostosowanie go do warunków terenu oraz doradztwo w zakresie rozwiązań technologicznych i materiałowych.

W obecnych czasach jednak planowanie realizacji inwestycji, jakim jest proces projektowy nie ogranicza się już do opracowania rysunków architektonicznych, służących uzyskaniu pozwolenia na budowę. Dziś, aby szybko i sprawnie zrealizować planowane zadanie należy przewidzieć wszelkie detale, rozwiązania szczegółowe oraz wykonawcze już na tym etapie. Dlatego właśnie nasi projektanci, aby wyeliminować możliwość powstawania na etapie realizacji błędów opracowują dokumentacje wykonawcze obiektów za pomocą takich licencjonowanych programów numerycznych jak : RoofCon, TrussCon czy Dietrich’s – współpracujących z maszynami CNC obsługującymi produkcję.

Panele ścienne, kratownice dachowe, … – projektowanie konstrukcji

Geometria poszczególnych elementów budynku wprowadzona zostaje na podstawie wcześniejszych ustaleń lub za pomocą plików „dxf” z rozwiązań koncepcyjnych. Po zamodelowaniu wstępnym ścian, stropów i dachu dobrane zostają odpowiednie układy konstrukcyjne, dzieląc poszczególne elementy na funkcje, jakie pełnią w pracy całej konstrukcji. Projektant w dowolny sposób kształtuje elementy konstrukcyjne oraz dobiera ich technologię wykonania. Na tym etapie już obliczana jest statyka wszystkich elementów nośnych budynku. Podczas modelowania projektant modyfikuje cały układ nośny tak, aby uzyskać jak najkorzystniejszy rozkład obciążeń i naprężeń w poszczególnych przekrojach.

przykładowa mapa naprężeń elementów i łączników

Konstrukcje ścian modelowane są najczęściej jako panele, w których główną konstrukcję nośną stanowi rama z certyfikowanego drewna konstrukcyjnego wypełniona materiałem izolacyjnym (np.wełną) a poszycie – obustronna płyta konstrukcyjna (np. MgO, Fermacell lub OSB/MFP) tworząc sztywne układy nośne współpracujące przestrzennie.

przykładowy układ nośny prostego budynku

Konstrukcje stropów, dachów czy poddaszy użytkowych modelowane są najczęściej jako kratownice dachowe produkowane z certyfikowanego drewna konstrukcyjnego, łączonego wprasowywanymi obustronnie płytkami kolczastym. Łączniki te pozwalają unikać koncentracji naprężeń występujących w tradycyjnych połączeniach gwoździowanych czy skręcanych dzięki czemu konstrukcje grupy DREW-INWEST uzyskują większą sztywność samych połączeń jak łączonych elementów.

więcej o płytkach kolczastych

Wszystkie projektowane przez nasze biuro elementy zostają poddane obliczeniom w zakresie stanu granicznego nośności oraz użytkowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Zamodelowany budynek lub poszczególne jego elementy produkowane zostają w zakładzie produkcyjnym dzięki zestawieniom materiałowym oraz rysunkom wykonawczym, generowanym z komputerów projektantów w formie plików numerycznych oraz papierowych służących zakładowej kontroli produkcji.

przykładowy rysunek produkcyjny

Każdorazowo sporządzane zostają równocześnie: egzemplarze dokumentacji montażowej (służące ekipom montażowym), inwestorskiej (stanowiące wytyczne do przygotowania elementów przyległych do zakresu opracowania oraz służące organom nadzoru inwestorskiego do kontroli produktu oraz prowadzonych prac) jak również archiwalne (pozostające w archiwum producenta).

drew-inwestorProces projektowy